Hoppa till huvudinnehåll

Medlemsutbildning del 2

Här hittar du hjälpmedel som ni kan ha som stöd i genomförandet av del 2. Vi tillhandahåller de PowerPoint (PPT), deltagar- och handledarmaterial som hänvisas till i studiehandledningen.

I studiehandledningen till medlemsutbildningen del 1 och 2 har vi tagit bort alla länkar och hänvisar i stället till detta dokument, där alla länkar finns
Länkar i Studiehandledningen till Medlemsutbildning del 2
Verktyg för studieadministration
Förslag till Program för 2 dagar
Förslag till Program för 3 dagar

Klicka på titeln här under för att öppna det material du behöver använda


Träff 1

Dikt: Helga Henschen - Tala

Träff 2
PPT: Socialdemokratisk maktanalys - Metod 1
PPT: Socialdemokratisk maktanalys - Metod 2
Deltagarmaterial: Grupparbete Maktanalys - Metod 1
Deltagarmaterial: Instruktion Teflontestet - Metod 1
Deltagarmaterial: Protokoll Teflontestet - Metod 1
Deltagarmaterial: Teater Härskartekniker - Metod 1
Deltagarmaterial: Grupparbete Klassamhället idag - Metod 2

Träff 3
PPT: Socialdemokratiska idétraditioner
PPT: Aktuell politik: Så vinner vi EU-valet
Deltagarmaterial: Löpsedeln, tidningsartikeln
Deltagarmaterial: Grupparbete Socialdemokratisk strategi - Metod 3

Träff 4
PPT: Retorikens grunder
PPT: Skriv din berättelse
Handledarmaterial: Retorik Tal - Metod 1
Deltagarmaterial: Johari fönster - Metod 2

Träff 5
PPT: Bilder på ett slott - Metod 2
PPT: Storytelling/Berättelse - Beck
PPT: Organiserande samtal
Handledarmaterial: Bilder på ett slott - Metod 1
Handledarmaterial: Övning - Öppna frågor
Deltagarmaterial: De 6 stegen i samtalsmetoden - Metod 2
Deltagarmaterial: Checklista för uppstart av strategisk organisering

Träff 6
PPT: Feedback - Metod 1
PPT: Avslutning
Handledarmaterial: Instruktion för digital utbildning - Skriv brev till dig själv
Deltagarmaterial: Målpilen - Metod 1
Deltagarmaterial: Feedback - Metod 2

Lycka till!