Hoppa till huvudinnehåll

Partistyrelsens studiekommitté

Sedan 2011 utser partistyrelsens verkställande utskott årligen nio representanter till den centrala studiekommittén. Denna kommitté leds av partistyrelsens studieledare, Tomas Eneroth.

Partistyrelsens studiekommitté ansvarar för att utveckla och verkställa partistyrelsens beslutade studieplan, samt att kartlägga och följa upp partiorganisationens behov på studie- och utvecklingsområdet.

Studiekommittén ansvarar också för att vid behov revidera studieplanenoch att inför varje nytt verksamhetsår presentera vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå planens målsättningar.

I studiekommittén ingår tre valda studieledare och tre ombudsmän från partidistrikt och Arbetarekommun, samt representanter från ABF och LO.

Studiekommitténs ledamöter

Tomas Eneroth, ordförande - Partistyrelsens studieledare

Catrin Wikblad - Försteombudsman Göteborgsområdets Partidistrikt
catrin.wikblad@socialdemokraterna.se, 072-563 93 42

Linus Sköld - Socialdemokratiska riksdagsgruppen
linus.skold@gmail.com, 070-821 03 75

Carina Ring - Studieombudsman Göteborgs Partidistrikt
carina.ring@socialdemokraterna.se, 073-026 19 00

Björn Gudmundsson - Försteombudsman Malmö Arbetarekommun
bjorn.gudmundsson@malmo.sap.se, 070-631 31 34

Sara Kukka-Salam - Studieledare Stockholms läns Partidistrikt
sara.kukka-salam@solna.se, 073-624 04 89

Björn Wiechel - Studieledare Västerbottens Partidistrikt
bjorn.wiechel@riksdagen.se, 072-538 29 57

Helene Lindahl – Enhetschef, organisationsenheten - LO
helene.lindahl@lo.se, 070-530 26 28

Carina Oskarsson - Ansvarig för (S) studier - ABF
carina.oskarsson@abf.se, 073-026 24 61

Thomas Fridh - Studieombudsman Partistyrelsens kansli, sammankallande Nationella Pedagoglaget
thomas.fridh@socialdemokraterna.se, 070-530 91 09

Benedict Hugosson - Studieombudsman Partistyrelsens kansli
benedict.hugosson@socialdemokraterna.se, 070-380 22 88