Hoppa till huvudinnehåll

Partistyrelsens studiekommitté

Sedan 2011 utser partistyrelsens verkställande utskott årligen nio representanter till den centrala studiekommittén. Denna kommitté leds av partistyrelsens studieledare, Tomas Eneroth.

Partistyrelsens studiekommitté ansvarar för att utveckla och verkställa partistyrelsens beslutade studieplan, samt att kartlägga och följa upp partiorganisationens behov på studie- och utvecklingsområdet.

Studiekommittén ansvarar också för att vid behov revidera studieplanenoch att inför varje nytt verksamhetsår presentera vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå planens målsättningar.

I studiekommittén ingår tre valda studieledare och tre ombudsmän från partidistrikt och Arbetarekommun, samt representanter från ABF och LO.

Studiekommitténs ledamöter

Tomas Eneroth, ordförande - Partistyrelsens studieledare

Linus Sköld - Socialdemokratiska riksdagsgruppen
linus.skold@gmail.com

Carina Ring - Studieombudsman Göteborgs Partidistrikt
carina.ring@socialdemokraterna.se

Björn Gudmundsson - Försteombudsman Malmö Arbetarekommun
bjorn.gudmundsson@socialdemokraterna.se

Marie Johansson - Studieledare Jönköpings läns Partidistrikt
marie.johansson@pol.gislaved.se

Markus Selin - Studieledare Stockholms läns Partidistrikt
markus.selin@riksdagen.se

Lena Johansson - Studieledare Västmanlands Partidistrikt
lena.johansson@riksdagen.se

Björn Wiechel - Studieledare Västerbottens Partidistrikt
bjorn.wiechel@riksdagen.se, 072-538 29 57

Adnan Bozkurt – Studieombudsman LO
adnan.bozkurt@lo.se

Annika Eriksson - Ansvarig för (S) studier - ABF
annika.eriksson@abf.se

Thomas Fridh - Studieombudsman Partistyrelsens kansli, sammankallande Nationella Pedagoglaget
thomas.fridh@socialdemokraterna.se

Anna-Maria Engqvist - Studieombudsman Partistyrelsens kansli
anna-maria.engqvist@socialdemokraterna.se