Hoppa till huvudinnehåll

Starta studier

Lite tips och idéer för dig som är studieaktiv i Socialdemokraterna

I den nuvarande studieplanen finns ett antal utfästelser som vi har att leva upp till.
Varje ny medlem ska erbjudas en medlemsutbildning inom sex månader och varje vald ledare (oavsett om det är inom partiet, eller på offentligt uppdrag) ska ha rätt att få bra förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag.
För att detta ska bli verklighet och framgångsrikt, behöver studieverksamheten planeras, genomföras och följas upp

Här kommer lite tips och idéer till dig som är studieaktiv eller intresserad.
Är du studieledare finns här en uppdragsbeskrivning för ditt uppdrag

ABF

Socialdemokraternas viktigaste samarbetspartner när det gäller studier och bildningsverksamhet är vårt eget studieförbund ABF. 
ABF är ett stöd till oss på många olika sätt. Det kan handla om hjälp att ordna lokal, handledare eller föreläsare, hjälp att skriva ut eller trycka upp saker, vara ett pedagogiskt utvecklingsstöd eller bara någon att bolla idéer med.

Kontakta det lokala ABF-kontoret i god tid och sätt er och planera tillsammans.

Det är också viktigt att vi rapportera den verksamhet vi genomför till ABF. Det är det som gör att ABF har ekonomi och muskler att hjälpa oss. Ju mer vi rapporterar, desto starkare blir ABF och därmed arbetarrörelsen.

Planering av studieverksamheten

När man planerar verksamheten kan det vara bra att utgå ifrån några frågor kopplade till innehållet i den nationella studieplanen:
Vilka av våra medlemmar behöver gå medlemsutbildningar och vem arrangerar såna?
Vilka av våra olika förtroendevalda behöver ledarutbildningar och utbildningar för sina olika funktioner, och vem arrangerar såna?
Behöver vår styrelse en styrelseutbildning i någon form och vem kan hjälpa oss med det?
Behöver vi starta politiska ämnesutbildningar?
Har vi handledare för de utbildningar vi tänker genomföra?

Alla dessa frågor leder fram till behovet att planera verksamheten noga, dvs upprätta en studieplan

Ett stöd för detta kan vara ett årshjul eller ett bra kalendarium där aktiviteter planeras in.
Här hittar du ett enkelt årshjul som ni kan använda i ert planeringsarbete

Vad kan en studieplan innehålla?

  • Gör en behovsinventering av såväl ledare som deltagare och resurser
  • Bestäm vilka ni ska samarbeta med (förutom ABF) 
    Det kan handla om sidoorganisationer (SSU, S-studenter, S- kvinnor, Tro och Solidaritet eller HBT-S) eller andra föreningar/Arbetarekommuner eller Partidistrikt
  • Bestäm om ni skall tillsätta en grupp som arbetar med studier, en studiekommitté
  • Bestäm hur ni ska informera om studier och rekrytera till utbildningar
  • Bestäm hur ni ska följa upp och utvärdera verksamheten
  • Kontakta ABF inledningsvis och håll sedan kontakten löpande under verksamhetens genomförande