Hoppa till huvudinnehåll

Nationella Pedagoglaget

Sedan 2015 utser partistyrelsens studiekommitté handledare som ingår i det nationella pedagoglaget Handledarlaget leds av en sammankallande, som för närvarande är en av studieombudsmännen på partistyrelsens kansli, Thomas Fridh.

Detta handledarlag är sammansatt av erfarna pedagoger, som under många år arbetat med bildningsverksamhet i olika delar av arbetarrörelsen. Det är handledare från några av arbetarrörelsens folkhögskolor, ABF och personer med pedagogiska erfarenheter partiet men också från närstående organisationer, såsom fackföreningsrörelsen och Hyresgästföreningen.

Handledarlaget genomför bland annat Medlemsutbildning del 3 på olika platser i landet, men understödjer också det pedagogiska utvecklingsarbetet i partidistrikt och arbetarekommuner.

För en organisation som vår, med vår värdegrund, är det viktigt att säkerställa att alla, oavsett bakgrund och förutsättningar, har rätt till bra bildning. Då blir hur vi lär ut, minst lika viktigt som vad vi lär ut, eftersom vi vet att vi alla är olika och därmed lär på olika sätt. Detta gäller såväl på Medlemsutbildning del 3 som upplägg och innehåll på pedagoglagets handledarutbildningar.

Nationella pedagoglagets handledare

Git Sundberg – ABF Gästrikebygden
git.sundberg@abf.se, 070-886 38 66

Anton Waara - Jämtlands läns partidistrikt
anton.waara@gmail.com, 070-190 34 56

Gunilla Andersson - Medlefors folkhögskola
gunilla.andersson@medlefors.se, 070-575 42 45

Berit Örtell - LO-distriktet i Mellansverige
berit.ortell@lo.se, 070-628 27 67

Lars Granberg – Sunderbyns folkhögskola
larsgranberg59@gmail.com, 070-655 79 81

Robert Roos - LO distriktet Örebro/Värmland
robert.roos@lo.se, 070-542 88 81

Carina Oskarsson - ABF Örebro län 
carina.oskarsson@abf.se, 070-353 71 03 

Lars-Erik Soting – Karlstads arbetarekommun
lars-erik.soting@socialdemokraterna.se, 070-378 37 66

Anna Thomander – Hyresgästföreningen Västra Sverige
anna.thomander@hyresgastforeningen.se, 070-272 81 12

Katarina Bosetti Kristoffersson - Partidistriktet i Göteborgsområdet
katarina.bk@socialdemokraterna.se, 073-329 53 44

Cilla Dahl – Albins folkhögskola
cilla@albins.nu, 070-885 91 30

Sabahudin Varenikic – Albins folkhögskola
sabahudin.varenikic@albins.nu, 076-141 32 40

Malin Hallingström Skoglund - Albins folkhögskola
malin.skoglund@albins.nu

Thomas Fridh, administrativt sammankallande - Partistyrelsens kansli
thomas.fridh@socialdemokraterna.se, 070-530 91 09