Politiska ämnesutbildningar

Utbildningarna riktar sig till alla medlemmar, både nya och de som har varit med en tid. Genom att få resonera kring vår politik och våra värderingar, stärks vårt engagemang och vi får nya värdefulla insikter som leder till en politikutveckling.