Hoppa till huvudinnehåll

Överenskommelse med ABF

I november 2021 skrev Socialdemokraterna och ABF en Nationell överenskommelse. Syftet med den är att stärka folkrörelsen med folkbildningen som metod, samt ge stöd till Socialdemokrater utifrån deras behov i arbetet att förändra samhället.

Målet är att, med överenskommelsen som grund, så kan regionala och lokala överenskommelser träffas mellan ABF och Socialdemokraterna, där arbetet konkretiseras.

  • ABF arbetar för politiska processer som växer ur dialog, bildning och kunskap. Samarbetsavtalet är ett led i att öka de demokratiska processer och mötesplatser som välkomnar, lyfter fram och stärker människors deltagande.
    ABF har verksamhet såsom studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang i alla landets kommuner.
  • Socialdemokraterna har arbetarekommuner och S-föreningar med verksamhet över hela landet. Tillsammans och genom regionala och lokala överenskommelser kan vi göra stor skillnad för samhället och vår gemensamma framtid.

Här hittar du:
Nationell överenskommelse mellan ABF och Socialdemokraterna

Bilagor

Bilaga 1 - Mall för regional och lokal samverkan
Bilaga 2 - Hur man rapporterar mellan ABF och Socialdemokraterna
Bilaga 3 - Mall för ekonomisk samverkan
Bilaga 4 - Uppdragsbeskrivning Studieledare (S)
Bilaga 5 - Socialdemokraternas studieplan
Bilaga 6 - Tre verksamhetsformer