Hoppa till huvudinnehåll

Grundläggande ledarskapsutbildning

Ledarskap är ett förhållningssätt mellan människor där man tar ansvar för det gemensamma men också för varandra. Denna utbildning ska erbjudas till alla som fått ett ledaruppdrag i eller åt partiet. Här hittar du olika verktyg för att ni ska kunna genomföra bra ledarskapsutbildningar

Här hittar du PowerPoint (PPT), deltagar- och handledarmaterial som du kan komma att behöva för att genomföra utbildningen.

Nedan presenteras utbildningen i 3 träffar, där varje träff innehåller två boxar.
Du kan välja att lägga upp utbildningen på fler träffar än så, tex en box/träff, eller en kombination av heldag och kvällsträffar. Det du då behöver förhålla dig till är att ubildningens inledning ligger först och avslutning sist, men sen kan du lägga upp boxarna i vilken ordning du vill.

Övergripande material

Handledarmaterial: Introduktion till handledaren
Program tre träffar
Program två dagar

Träff 1 - Totalt 3 timmar

Innehåller Box 1 och Box 2

Handledarmaterial: Box 1 - Inledning av utbildningen
Handledarmaterial: Box 2 - Socialdemokratiskt ledarskap
PPT: Box 1 - Inledning av utbildningen
PPT: Box 2 - Socialdemokratiskt ledarskap
PPT: Avslut träff 1

Träff 2 - Totalt 2 timmar

Innehåller Box 3 och Box 4

Handledarmaterial: Uppstart träff 2
PPT: Uppstart träff 2

Handledarmaterial: Box 3 - Självledarskap och SCARF
Handledarmaterial: Box 4 - Feedback
PPT: Box 3 - Självledarskap och SCARF
PPT: Box 4 - Feedback
PPT: Avslut träff 2

Träff 3 - Totalt 2 timmar

Innehåller Box 5 och Box 6

Handledarmaterial: Uppstart träff 3
PPT: Uppstart träff 3

Handledarmaterial: Box 5 - Gruppdynamik och -utveckling

Handledarmaterial: Box 6 - Avslutning
PPT: Box 5 - Gruppdynamik och
 -utveckling
PPT: Box 6 - Avslutning

Filmer

Här hittar du filmer som du kan använda under utbildningen