Verktyg för medlemsutbildning del 1 och 2

Medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Här hittar du olika verktyg för att ni ska kunna genomföra bra medlemsutbildningar