Hoppa till huvudinnehåll

Handledning för valberedningar

Publicerad

Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag till val till förtroendeuppdrag som på bästa sätt stödjer organisationens utveckling. Valberedningen ska alltid se till föreningens bästa i sitt arbete.

Socialdemokratin är en folkrörelse byggd på den representativa demokratin.
Att välja personer till förtroendeuppdrag är därmed en central del av partiorganisationens sätt att styra och inrikta partiets verksamhet och politik.

Valberedningen arbetar på uppdrag av medlemmarna. Styrelsen har inte rätt att överpröva valberedningens förslag eller arbete, men kan däremot komma med bra inspel till valberedningens arbete.

I den här handledningen får du och dina kollegor i valberedningen stöd och tips inför och under ert arbete. Den kan vid en första anblick
verka väl omfattande och lång, men detta är inte ett direktiv eller något styrdokument, utan istället en guide för valberedningen att
kunna titta in i när det dyker upp frågor som behöver underlag inför en diskussion.

Du hittar materialet här