Hoppa till huvudinnehåll

Gemensam säkerhet i en ny tid – ett gemensamt ansvar

Vi lever i en sammansvetsad värld där kriser och konflikter på en del av jordens yta får lokala konsekvenser på en annan. De centrala hoten mot vår säkerhet blir därmed mer oförutsägbara och en avgörande fråga blir därför hur vi får en debatt i hela samhället om vilka metoder som är de bästa på alla nivåer, även i lokalsamhället, för att värna vår gemensamma säkerhet. Den gemensamma säkerheten kräver ett gemensamt ansvar.

Tanken med det här studiematerialet är inte att presentera några givna svar på vilken säkerhetspolitik som är bäst för vår tid. Då hade det fungerat lika bra med ett färdigt politiskt manifest. Tanken är inte heller att ta upp alla tänkbara hot till diskussion. Materialets syfte är i stället att öppna upp ett samtal om de utmaningar vi alla står inför utifrån en vilja att fortsätta och fördjupa diskussionen. I en tid med mer mångfacetterade risker, som ofta även får genomslag på lokal nivå, är det viktigt att hela samhället är med och utformar politiken.

Materialet tar upp några viktiga aspekter av säkerhetspolitiken. Det går att läsa delar av det under en kväll och diskutera några av de ämnen som behandlas. Det går också att lägga till flera möten och ta upp alla de frågor som behandlas.

Hur du än tar dig an materialet är vi glada för att du vill vara med i samtalet!

Klicka på bilden nedan för att komma till materialen.

         (pdf 3.6MB)