Hoppa till huvudinnehåll

Arbete åt alla

Fler jobb är vår viktigaste prioritering. Att ha ett jobb och kunna klara att tjäna sitt eget uppehälle, det är verklig frihet. Att fler får jobba är grundläggande för att vi i Sverige ska klara av att upprätthålla vår konkurrenskraft internationellt.

Detta studiematerial handlar om jobb- och näringslivspolitik. Vi hoppas att materialet ska inspirera och leda till spännande samtal om hur vi tillsammans kan utveckla vår politik för fler jobb.

Studiematerialet riktar sig till alla medlemmar som är intresserade, både nya och de som har varit med en tid. Studiematerialet passar också för medlemmar som har offentliga uppdrag.

Klicka på bilden nedan för att komma till materialet (pdf 0.8 MB)