Hoppa till huvudinnehåll

ABF:s Välkommen hit

Under 2015 sökte nästan 163 000 människor asyl i Sverige. Tack vare snabb och effektiv mobilisering genom många enskilda personer och nya och gamla folkrörelsers kraft har tusentals asylsökande fått chansen att snabbt komma in i en gemenskap.

I ABF växte verksamheten snabbt och bara på några korta månader ökade antalet asylsökande i språkcirklar och språkkafeér från 5000 till 33 000 personer.

Detta är ett studiematerial som ger dig en grund i hur vi kan förstå och diskutera migration och asylfrågor i vår samtid och samtidigt hoppas vi att materialet ska ge dig som läser en idé om framtidens politik.

Tanken är att vi ska kunna initiera samtal och studiecirklar för att fler ska få fördjupad kunskap om dessa ämnen. Vi vet att det finns ett stort behov av att bilda sig en uppfattning och diskutera frågorna på djupet.

Materialet är uppdelat i artiklar och uppbyggt som ett webbmagasin. Materialet kan med fördel läsas som studiecirkel men kan självklart också läsas bara som det är

Här kommer du till ABFs studiematerial