Hoppa till huvudinnehåll

Studiematerial på svenska

Studiehandledningen ger en detaljerad vägledning för hur man ska lägga upp medlemsutbildning del 1 och 2 och vad de ska innehålla. Medlemsutbildningen bygger huvudsakligen på tre studiematerial - Vår historia, Vår ideologi och Vår organisation.

Det svenska materialet finns vid behov tillgängligt i flera andra format:

  • inlästa som talböcker (Synskadades Riksförbund - SRF)
  • i stor stil (SRF)
  • som punktskrift (SRF)
  • andra personer som är i behov av talböcker kan också låna dessa på folkbiblioteket genom Myndigheten för Tillgängliga Medier.
  • Engelska - följ denna länk
  • Arabiska - följ denna länk

Inlästa talböcker, materialet i stor stil samt som punktskrift tillhandahålls genom Synskadades Riksförbund via ABF.
För att få tillgång till detta skickar du epost till Socialdemokraterna. Länk till Socialdemokraterna.

Klicka på bilderna nedan för att komma till materialen
Vår historia (pdf 6.5 MB)    Vår ideologi (pdf 4.5 MB)   Vår Organisation (pdf 2.7 MB)
      


Klicka på bilderna nedan för att komma till de nya Studiehandledningarna
Medlemsutbildning del 1     Medlemsutbildning del 2
          (pdf 1.2 MB)                          (pdf 1.2 MB)