Hoppa till huvudinnehåll

Wigforssakademin

Wigforssakademin är kursen för dig som vill förstå hur samhället fungerar, fundera fram lösningar på de utmaningar vi står inför och fördjupa dig i arbetarrörelsens idédebatt. Kursen arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen (VSAF) i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter), Tankesmedjan Tiden, Arbetarnas Bildningsförbud (ABF) och Landsorganisationen (LO).

Allmänt om kursen

Kursen vänder sig till dig som har hjärtat till vänster och gillar folkbildning. Du kan vara fackligt aktiv, student, förtroendevald, engagerad för en enskild politisk fråga eller är allmänpolitiskt intresserad. Du behöver inte ha studerat vid universitet eller högskola. Du behöver inte heller vara medlem i S-studenter eller Socialdemokraterna.

Wigforssakademin är en mötesplats mellan akademin och politiken. Föreläsarna är forskare från universitet och högskolor, folkbildare, debattörer och författare. Under kursen är folkrörelsepedagogiken viktig. Klassiska föreläsningar varvas mer långa samtal och kultur.

Kursen arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen (AFiG) i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter), Tankesmedjan Tiden, Arbetarnas Bildningsförbud (ABF) och Landsorganisationen (LO).

Kursupplägg

Wigforssakademin är en distanskurs med tre helgträffar i Seglora utanför Borås. Kursen går på halvfart och går att kombinera med heltidsstudier eller heltidsarbete. Läser du Wigforssakademin är du berättigad till studiemedel för studier på halvfart.

Kursen är kostnadsfri och inkluderar boende, mat och resor men du betalar själv för litteratur som tillkommer.

Helgträffarna är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på helgträffarna och genom obligatoriska uppgifter mellan träffarna.

Mer information och ansökan

Ansökningen till 2020 års upplaga av utbildningen är öppen mellan den 16 oktober och den 3 december

Har du frågor, eller är nyfiken på S-studenter i största allmänhet - Kontakta S-studenter