Hoppa till huvudinnehåll

Pedagogisk handledarutbildning

Vi ska förändra världen. För det behövs en stark arbetarrörelse med medvetna och aktiva medlemmar. Vi ska satsa på bildning och utbildning för medlemmar och förtroendevalda. Därför behövs många folkbildare som kan bidra med att skapa förståelse och intresse för både socialdemokratin och ett eget lärande och ständig utveckling som handledare.

Mål med handledarutbildningen

Efter genomgången utbildning ska handledaren kunna:

  • Planera, genomföra och efterarbeta en kurs/studiecirkel
  • Förstå betydelsen av att variera metoder och pedagogik för att skapa maximalt lärande
  • Fått tillgång till konkreta metoder och förhållningssätt som stöder praktisk folkbildning
  • Förstå betydelsen av att vara lyhörd för gruppen och deltagarnas behov för att på bästa sätt kunna möta dessa
  • Förstå betydelsen att kompensera för strukturella skillnader, tex, kön och etnicitet.
  • Få ökad förståelse för att människor har olika strategier att ta till sig information och som skapar lärande
  • Se mer av sin egen roll som ett verktyg för deltagarnas lärsituation- och utveckling.
  • Förstå mer om hur inspiration och motivation kan utvecklas i kursen/studiecirkeln
  • Se betydelsen av att vara öppen och nyfiken på sin egna utveckling och egna lärandet i rollen som handledare.

Första internatet genomförs alltid på Bommersvik och det andra på Sveavägen 68

Datum för Pedagogiska handledarutbildningar under 2024

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19 - 21 april samt 17 - 19 maj

Sista anmälan 15 mars

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 - 27 oktober samt 22 - 24 november

Sista anmälan 20 september

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -