Hoppa till huvudinnehåll

Pedagogisk handledarutbildning

Utbildningen vänder sig till PD handledare och i vissa fall AK:s handledare.

Handledaren ska efter utbildningen kunna lägga upp, genomföra och efterarbeta en utbildning, exempelvis Medlemsutbildning del 1 eller 2 eller en Grundläggande ledarskapsutbildning. 

Utbildningen genomförs av det Nationella Pedagoglaget, löpande under året och fördelat geografiskt över landet.
Utbildningen genomförs som två helgkurser, med start 17.00 på fredagen och som avslutas 15.00 på söndagen. Räkna med arbetsuppgifter mellan de två helgerna.

Är du handledare i partiet, och intresserad av att gå?
Kontakta Socialdemokraterna i ditt partidistrikt 
Här hittar du kontaktuppgifterna till Socialdemokraterna i din kommun eller i ditt län

Med anledning av den nu pågående pandemin kan de planerade datumen för internaten komma att ändras eller fysiska internat ställas om till digitala utbildningar

Datum för pedagogiska handledarutbildningar under 2021


Viskadalen - 19-21/3 + 7-9/5 
Nytt beslut: Utbildningen genomförs digitalt, kompletteras med ett kvällspass 16 mars och genomförs därefter som planerat 19-21/3 + 7-9/5
Sista anmälan 19 februari 2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sundsvall - 19-21/3 + 7-9/5
Nytt beslut: Utbildningen genomförs digitalt, kompletteras med ett kvällspass 16 mars och genomförs därefter som planerat 19-21/3 + 7-9/5
Sista anmälan 19 februari 2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bommersvik - 24-26/9 + 26-28/11
Sista anmälan 27 augusti 2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sundsvall - 15-17/10 + 26-28/11
Sista anmälan 17 september 2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Alvesta - 15-17/10 + 26-28/11
Sista anmälan 17 september 2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Därför gör vi detta

Vi ska förändra världen. För att klara det behöver vi en stark arbetarrörelse. En stark arbetarrörelse bygger på kunniga medlemmar som påverkar och arbetar tillsammans underifrån och upp. Våra handledarutbildningar ska därför skapa handledare som ser människan, som förstår att det är hens uppdrag att hjälpa människor lära och som agerar i linje med arbetarrörelsens grundläggande värderingar.

Hit kommer vi med kursen

Handledaren ska bli skicklig i att möta människor där människor är, för att kunna hjälpa dem mot bestämda mål. Handledaren ska kunna lägga upp, genomföra och efterarbeta en kurs med just det i sikte. För att upprätthålla en skicklig pedagogisk nivå är det viktigt att ständigt gå vidare i sitt handledarskap, att aldrig stå stilla.

Efter kursen ska deltagaren:

  • kunna matcha metoder och pedagogik med vad deltagarna senare ska använda kunskapen till. Dvs. önskat kunskapsdjup.
  • ha nått så djupt i sin förståelse i värderingar att hen i ett klassrum strävar mot att kompensera för strukturella skillnader, t.ex. kön och etnicitet.
  • ha en ökad förståelse för hur olika människor har det, hur olika människor är och lär. Hen kommer då att kunna arbeta för att möta dessa olikheter i syfte göra kurser där fler lär mer.
  • vara tillräckligt skicklig för att i praktiken, på riktigt, sätta deltagaren i fokus. Att se sin egen roll som ett verktyg för deltagarens lärsituation och utveckling.
  • kunna ge exempel på olika metoder och övningar och hur hen kan använda dem för att skapa variation i sina framtida kurser. Hen ska ha fått fylla på sin metodbank och kunna dela med sig av metoder på ett strukturerat sätt.
  • ha förståelse för att det är viktigt att hitta kärnpunkterna i ett stoff som någon annan ska lära.