Hoppa till huvudinnehåll

Mål med medlemsutbildningen

Det finns två huvudsakliga mål med medlemsutbildningen

Kunskapsmålet

Medlemmar som valt att delta i medlemsutbildningen ska få grundläggande kunskaper och ökad förståelse för Socialdemokraternas historia, ideologi och organisation, samt folkrörelsens betydelse som samhällsförändrande kraft. Medlemmar ska få ökad insikt om Socialdemokraternas syn på ledarskap och organisationskultur.

Förändringsmålet

Medlemsutbildningen ska leda till att deltagarna blir inspirerade, känner delaktighet och tar ansvar för att själva, och tillsammans med andra, delta i aktiviteter för en organisations-, kultur- och samhällsförändring.