Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan del 3

Du som har gått medlemstutbildning del 1 och 2 är nu välkommen att söka till den tredje delen. I tredje delen av medlemsutbildningens ges du konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap. Utbildningen ska stärka dina kunskaper och känsla för vikten av folkrörelseorganisering.

Syfte med utbildningen 

Tredje delen i medlemsutbildningens har till huvudsyfte att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse baserad på starka medlemmar. Utbildningen ska stärka deltagarnas kunskaper och känsla för vikten av folkrörelseorganisering.

Kriterier för att få gå utbildningen

Du ska vara medlem i Socialdemokraterna och gått partiets medlemsutbildning del 1 och 2.
Här är en länk till en sida där du kan läsa mer och anmäla dig till de första två delarna.

Medlemsutbildning del 1 och 2 genomförs av ditt partidistrikt eller din arbetarekommun, kontakta dem för mer information. 
Här hittar du kontaktuppgifterna till Socialdemokraterna i din kommun eller i ditt län.

Resa, kost och logi

Partistyrelsen tar kostnaden för både resa, kost och logi, men inte förlorad arbetsförtjänst. (ingen logi vid externat)

Externat - max 22 deltagare per utbildning

Utbildningen startar klockan 17.00 på fredag och slutar klockan 15.00 på söndag.
Ingen övernattning.

Internat - max 22 deltagare per utbildning

Utbildningen startar klockan 17.00 på fredag och slutar klockan 15.00 på söndag.
Du sover över på en konferensanläggning eller på ett hotell.

Digitalt - max 16 deltagare per utbildning

Utbildningen genomförs via digitala kanaler (Zoom, Google Classroom eller liknande) och genomförs på två sätt:

  • Utbildningen startar klockan 17.00 på fredag och slutar klockan 15.00 på söndagen
  • Utbildningen ligger utspritt under flera dagar (kvällar och helger) för att kunna hålla ett lägre tempo

Återkommer med besked vad som gäller respektive utbildning

Sista ansökningsdag

Senast fyra veckor före kursstart ska din ansökan vara inne till partistyrelsens kansli via anmälningslänken, längre ner i denna text.

Utbildningen genomföras i dagsläget totalt 8 gånger per år.

Med anledning av den nu pågående pandemin kan de planerade datumen för internaten komma att ändras eller fysiska internat/externat ställas om till digitala utbildningar

OBS! Klicka på "knappen" under de olika platserna, så kommer du till ansökningsformuläret.

Datum för medlemsutbildning del 3 under  2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Viskadalens folkhögskola i Västra Götaland, 26 - 28 mars - internat 
Nytt beslut: Utbildningen genomförs digitalt, kompletteras med ett kvällspass 23 mars och genomförs därefter som planerat 26 - 28 mars

OBS Sista anmälan 26 februari

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hotell Rådmannen, Alvesta, 9 - 11 april - internat 
Nytt beslut: Utbildningen genomförs digitalt, kompletteras med ett kvällspass 6 april och genomförs därefter som planerat 9 - 11 april

OBS Sista anmälan 12 mars

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Folkets Hus/Nordic Choise Sundsvall, 16 - 18 april - internat
Nytt beslut: Utbildningen genomförs digitalt, kompletteras med ett kvällspass 13 april och genomförs därefter som planerat 16 - 18 april

OBS Sista anmälan 2 april

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hotell Stinsen, Hallsberg, 21 - 23 maj - internat 
Nytt beslut: Utbildningen genomförs digitalt, kompletteras med ett kvällspass 17 maj och genomförs därefter som planerat 21 - 23 maj

OBS Sista anmälan 7 maj        

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

AFIG, Göteborg, 8 - 10 oktober - externat (möjlighet till boende för långresande finns) 
(Länk till AFIG:s hemsida
OBS Sista anmälan 10 september

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Folkets Hus/Nordic Choise Sundsvall, 12 - 14 november - internat
(Länk till FH Sundsvalls hemsida)
OBS Sista anmälan 15 oktober

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Stockholm, 3 - 5 december - externat (möjlighet till boende för långresande finns)
OBS Sista anmälan 5 november

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Malmö, 10 - 12 december - externat (möjlighet till boende för långresande finns) 
OBS Sista anmälan 12 november

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -