Hoppa till huvudinnehåll

Ledarskapsutbildning - påbyggnad

Denna utbildning vänder sig till dig som har till uppgift att leda andra, i olika sammanhang. I partiet kan det exempelvis handla om att vara partidistrikts- eller arbetarekommunordförande, riksdagsledamot, kommunal- eller regionråd, nämndsordförande, eller på andra sätt, gruppledare i politiken. Från LO-fackligt håll kan det handla om att vara avdelnings-, sektions- eller klubbordförande i något förbund, LO-distriktsordförande, LO- eller förbundsombudsman med gruppledaransvar eller i övrigt leda fackliga kamrater i olika grupper eller styrelser.


Utbildningen genomförs årligen och pågår denna gång från november 2024 till och med mars 2025 och innehåller sammanlagt tre internat, med mellanliggande digitala träffar och hemarbeten. 

Utbildningen bygger på upplevelsebaserat och verklighetsförankrat lärande som utgår från din egen verksamhet och dina unika erfarenheter. Utifrån dina egna personliga förutsättningar kommer du att få hjälp med att utveckla din ledarstil och dina styrkor tillsammans med andra – både teoretiskt och praktiskt.

Handledare och diplom

Denna utbildning leds av erfarna UGL-handledare från The Collaboration Lab. The Collaboration Lab har lång erfarenhet av att samarbeta med Socialdemokraterna kring olika utbildningar. 
Här kan du läsa mer om The Collaboration Lab.

Efter avslutad utbildning får du ett diplom som intyg.

Ansökningskriterier

För att kunna söka utbildningen måste du vara medlem i Socialdemokraterna och det är bra om du har genomgått någon grundläggande ledarskapsutbildning.
En sådan utbildning är Socialdemokraternas "Grundläggande ledarskapsutbildning för dig som har uppdrag i, eller åt, partiet”.
Du finner mer information om den utbildningen här

Du måste också ha något av följande uppdrag:

 • Arbetarekommun- eller partidistriktsordförande
 • Kommunal- eller regionråd i någon form
 • Ordförande eller gruppledare i kommunal/regional nämnd eller bolag
 • Riksdagsledamot
 • Ordförande i facklig avdelning, sektion eller klubb
 • Ordförande i LO-distrikt
 • Facklig ombudsman med gruppledaransvar
 • Annat motsvarande

Antalet utbildningsplatser är 60.

Efter utbildningen kommer du:

 • Vara väl förtrogen med idé- och värderingsburet ledarskap, och förstå hur du kan implementera detta på ett inkluderande sätt
 • Kunna applicera gruppdynamiska modeller och situationsanpassat ledarskap i praktiken
 • Kunna leda dina partivänner, eller fackliga kamrater i olika uppdrag
 • Kunna leda utveckling av politik och organisation med ökad innovation och förändringskapacitet
 • Ha en ökad självinsikt och god kännedom om ditt eget ledarskap
 • Känna dig trygg i att möta och hantera uppkomna situationer i arbetet


Utbildningens genomförande
Grunden för utbildningen är tre helg-internat på Bommersvik. 
Därtill kommer det att genomföras ett antal digitala träffar däremellan.
Vi förväntar oss att du är med på alla träffar såväl fysiska som digitala.

Preliminära datum för internaten är: 

29 november – 1 december 2024
Socialdemokraternas ledarskap och organisationskultur
Att leda sig själv

7 – 9 februari 2025
Utvecklande ledarskap och gruppdynamik
Att leda andra

14 – 16 mars 2025
Innovationsledarskap och organisation. Förändringsledarskap och det fortsatta utvecklingsarbetet


Kostnaden för utbildningen är 50 000 kronor, i det priset ingår resor.
Partistyrelsen står för alla utbildningskostnader för deltagare med huvudsakligt uppdrag i eller åt partiet.
VI betalar dock ej ersättning för förlorad lön.
Den fackliga organisationen faktureras för sina deltagares kurskostnader i efterhand.


Internaten kommer att hållas på Bommersvik i Södermanland.
Här kan du läsa mer om Bommersvik

Blir du antagen till utbildningen och accepterar att gå den, så är det obligatoriskt att delta vid internaten och i det mellanliggande arbetet.

Sista ansökningsdag är den 30 augusti 2024.

Med ansökan bifogar du ett personligt brev som svarar på frågorna:

 • Varför vill du utveckla ditt ledarskap? 
 • Vad vill du att det ska leda till/resultera i?

Här är ansökningsknapp för Ledarutbildning steg 3