Hoppa till huvudinnehåll

Ledarskapsutbildning - påbyggnad

Denna utbildning vänder sig till dig som har till uppgift att leda andra partivänner, exempelvis PD och AK-ordförande, kommunal/regionsråd, nämndsordförande, eller på andra sätt, gruppledare i politiken. Välkomna att söka är också riksdagsledamöter.


Utbildningen genomförs årligen och pågår denna gång från december 2022 till och med mars 2023 och innehåller sammanlagt tre internat, med mellanliggande digitala träffar och hemarbeten. 

Utbildningen bygger på upplevelsebaserat och verklighetsförankrat lärande som utgår från din egen verksamhet och dina unika erfarenheter. Utifrån dina egna personliga förutsättningar kommer du att få hjälp med att utveckla din ledarstil och dina styrkor tillsammans med andra – både teoretiskt och praktiskt.

Handledare och diplom

Denna utbildning leds av erfarna UGL-handledare från The Collaboration Lab. The Collaboration Lab har lång erfarenhet av att samarbeta med Socialdemokraterna kring olika utbildningar. 
Här kan du läsa mer om The Collaboration Lab.

Efter avslutad utbildning får du ett diplom som intyg.

Ansökningskriterier

För att kunna söka utbildningen förväntas du ha genomgått "Grundläggande ledarskapsutbildning för dig som har uppdrag i, eller åt, partiet”.
Du finner mer information om den utbildningen här

Du måste också ha något av följande uppdrag:

 • Arbetarekommunordförande
 • Partidistriktsordförande
 • KSO
 • Oppositionsråd i kommun
 • RSO
 • Oppositionsråd i region
 • Gruppledare
 • Ordförande i kommunal/regional nämnd
 • Ordförande i kommunalt/regionalt bolag
 • Riksdagsledamot
 • Övrigt motsvarande

Antalet utbildningsplatser är 50.

 

Efter utbildningen kommer du:

 • Vara väl förtrogen med socialdemokratiskt ledarskap
 • Kunna applicera gruppdynamiska modeller och situationsanpassat ledarskap i praktiken
 • Förstå hur du ska implementera den Socialdemokratiska ledarskapsidén på ett inkluderande sätt
 • Kunna leda dina partivänner i olika uppdrag
 • Kunna leda utveckling av politik och organisation med ökad innovation och förändringskapacitet
 • Ha en ökad självinsikt och god kännedom om ditt eget ledarskap
 • Känna dig trygg i att möta och hantera uppkomna situationer i arbetet


Utbildningens genomförande
Grunden för utbildningen är tre helg-internat på Bommersvik. 
Därtill kommer det att genomföras ett antal digitala träffar däremellan.

Preliminära datum för internaten är: 

2 - 4 december 2022
Socialdemokraternas ledarskap och organisationskultur
Att leda sig själv

10 - 12 februari 2023
Utvecklande ledarskap och gruppdynamik
Att leda andra

24 - 26 mars 2023
Innovationsledarskap och organisation. Förändringsledarskap och det fortsatta utvecklingsarbetet


Partistyrelsen står för alla utbildningskostnader samt resor, dock ej ersättning för förlorad lön

Internaten kommer att hållas på Bommersvik i Södermanland.
Här kan du läsa mer om Bommersvik

Blir du antagen till utbildningen och accepterar att gå den, så är det obligatoriskt att delta vid internaten och i det mellanliggande arbetet.

Sista ansökningsdag är den 3 juni 2022.

Med ansökan bifogar du ett personligt brev som svarar på frågorna:

 • Varför vill du utveckla ditt ledarskap? 
 • Vad vill du att det ska leda till/resultera i?

Här är ansökningsknapp för Ledarutbildning steg 3