Hoppa till huvudinnehåll

Avancerad ledarskapsutbildning

Denna utbildning vänder sig till dig som har fungerat länge som företrädare i eller åt vårt parti, såsom ledamot i partistyrelsen, gruppledare i riksdagen, eller är ett erfaret kommunal- regional- och oppositionsråd

Partistyrelsen genomför en avancerad ledarskapsutbildning för 25 deltagare under innevarande mandatperiod
För att kunna söka utbildningen ska du ha genomgått "Grundläggande ledarskapsutbildning för dig som har uppdrag i, eller åt, partiet”.
Du finner mer information om den utbildningen 
här

Du måste också ha något av följande uppdrag:

  • Distriktsstyrelseordförande
  • Utskottsordförande i riksdagen
  • Ledamot i Europaparlamentet
  • Ledningen i SKL
  • Ledamot i patristyrelse/VU
  • Statsråd
  • Erfaren ordförande i kommunstyrelse
  • Erfaren ordförande i regionstyrelse

Syfte

Syftet med programmet är att det ska bidra med kunskap och insikt samt metoder och verktyg för att utifrån en gemensam värdegrund och ett hållbart ledarskap leda sig själv, partiet och grupper, samt en samhällsförändring

Om utbildningen

Grundpelaren för utbildningen är den socialdemokratiska ledarskapsidén.

Organisationen har behov av ledare som är rustade för att skapa rörelse och engagemang, driva förändring och bygga förtroende. Organisationens dubbla uppdrag kräver ledare som förmår att särskilja och leda både målstyrda uppdrag och den idéburna organisationens processer.

Utbildningens genomförande

Grunden för utbildningen är tre helg-internat på Bommersvik. 
Därtill kommer det att genomföras ett antal digitala träffar däremellan.

Med anledning av den nu pågående pandemin kan de planerade datumen för internaten komma att ändras.

Preliminära datum för internaten är: 

28-30 maj 2021
Vår värdegrund i en osäker tid

26-28 augusti 2021
Socialdemokratiskt ledarskap för en ny tid

30 september - 2 oktober 2021
Ett hållbart ledarskap för framtiden

25-27 november 2021 (reservinternat)

 

För att läsa mer och för att anmäla dig - Följ denna länk till Rosen