Hoppa till huvudinnehåll

Mitt uppdrag som studieorganisatör

Enligt partiets stadgar så ska såväl Arbetarekommun som Partidistrikt utse en studieorganisatör, som ska ingå i styrelsen. Men det är hela styrelsen som är ansvarig, även för studieverksamheten

Studieorganisatören har en viktig roll i såväl planering, samordning som genomförande och uppföljning av studierna.
För att underlätta det arbetet kan ett studieutskott eller motsvarande bildas.

Här kommer lite övriga råd, tips och trix som du kan använda som stöd för en framgångsrik studieverksamhet

Planera studierna

När man planerar studierna kan man tänka på några saker innan man börjar:

 • Vad har vi hittills gjort som vi kan dra lärdomar av?
 • Vad var det som gjorde att vissa saker blev bra - framgångsfaktorer?
  Varför lyckades vi inte med vissa saker – förbättringspotential
 • Inventera såväl deltagare till medlemsutbildning och ledarutbildningar
  Inventera även cirkelledare, lokaler, resurser ekonomi mm, så att ni får en helhetsbild av läget just nu.
 • Inventera vad det finns för samverkansparter till studieverksamheten

Gör en verksamhetsplan

 • Sätt mål för vad ni ska uppnå kommande år. Se till att de är 
  realistiska, ingen blir glad av att man aldrig når målen man sätter upp
 • Använd gärna ett årshjul för att underlätta att saker görs i en logisk 
  men också realistisk ordning
 • Lägg in aktiviteter, och skriv in vem som är ansvarig
 • Planera ett uppsökeri eller en ringkampanj för att marknadsföra och
  rekrytera. Använd sociala medier, gör reklamblad och berätta på olika
  möten för att marknadsföra det ni planerat

Samordna studierna med andra

Ibland lever man i föreställningen att man är ensam med just sina problem och  resurser.

Kontakta ABF och fråga hur de kan hjälpa till med lokaler, handledare, material och annat. Prata också ihop om hur ni ska rapportera verksamheten till dom.
Är det en Studiecirkel, en föreläsning eller en kurs. Fråga dom – dom kan!

Kontakta andra organisationer för att hjälpas åt när det behövs.
En arbetarekommun kan kontakta grannkommunernas.
En S-förening kan kontakta andra S-föreningar i närområdet
Kontakta partiets sidoorganisationer (dvs. SSU, S-studenter, S-kvinnor, Tro och Solidaritet, HBT-S) om de finns på orten.
Vad har de planerat? Har de kanske en handledare som ni behöver?
Har de deltagare som kan gå era utbildningar?

Rapportera till styrelsen

Eftersom styrelsen är ansvarig för all verksamhet bör dom vara informerade. Det är också styrelsen som fattar beslut om studieplan, budget och annat som påverkar hela föreningens verksamhet.
Håll styrelsen informerad löpande om hur det går, de kan också vara en resurs i arbetet.

Utvärdera vad ni gjort

En framgångsfaktor för att utveckla verksamhet är att ta utvärdering på allvar. Det är ett bra sätt att fundera igenom vad som har gått bra och mindre bra, samt varför det gick så. En utvärdering kan sen ligga till grund för nästa års studieplan.

 • Läs igenom eventuella utvärderingar och dra slutsatser
 • Fråga era cirkelledare och handledare vad dom tänker runt utbildningarna de genomfört
 • Gör en ekonomisk avstämning. Det är ett bra sätt att hålla koll på intäkter och kostnader inför kommande budget-arbete