Hoppa till huvudinnehåll

Nytt säkerhetspolitiskt material

Publicerad

Studiematerialet "Gemensam säkerhet i en ny tid – ett gemensamt ansvar" tar upp ett antal viktiga aspekter av säkerhetspolitiken.

Syftet är att öppna upp för samtal om de utmaningar vi står inför och fördjupa diskussionen. Det går att läsa delar av det under en kväll och diskutera några av de ämnen som behandlas. Det går också att lägga till flera möten, göra det till en studiecirkel, och ta upp alla de frågor som behandlas. Välkommen att ta del av materialet här
https://socialdemokraterna.abf.se/for-deltagare/politiska-amnesutbildningar/gemensam-sakerhet-i-en-ny-tid--ett-gemensamt-ansvar/