Verktyg för medlemsutbildning del 1 och 2

Medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Vår medlemsutbildning är också ett viktigt instrument i byggandet av en starkare folkrörelse. Här hittar du olika verktyg för att ni ska kunna genomföra bra medlemsutbildningar