Hoppa till huvudinnehåll

Partistyrelsens studiekommitté

Sedan 2011 utser partistyrelsens verkställande utskott årligen nio representanter till den centrala studiekommittén. Denna kommitté leds av partistyrelsens studieledare, Tomas Eneroth.

Partistyrelsens studiekommitté ansvarar för att utveckla och verkställa partistyrelsens beslutade studieplan, samt att kartlägga och följa upp partiorganisationens behov på studie- och utvecklingsområdet.

Studiekommittén ansvarar också för att vid behov revidera studieplanenoch att inför varje nytt verksamhetsår presentera vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå planens målsättningar.

I studiekommittén ingår tre valda studieledare och tre ombudsmän från partidistrikt och Arbetarekommun, samt representanter från ABF och LO.

Studiekommitténs ledamöter

Tomas Eneroth, ordförande - Partistyrelsens studieledare

Nina Höijer - Försteombudsman Värmlands Partidistrikt
nina.hoijer@socialdemokraterna.se, 072-229 96 49

Linus Sköld - Studieledare Norrbottens Partidistrikt
linus.skold@gmail.com, 070-821 03 75

Carina Ring - Studieombudsman Göteborgs Partidistrikt
carina.ring@socialdemokraterna.se, 073-026 19 00

Mattias Vepsä - Studieledare Stockholms Partidistrikt
mattias.vepsa@gmail.com, 073-545 15 08

Pernilla Lund – Enhetschef, enheten för organisationsfrågor - LO
pernilla.lund@lo.se, 070-530 26 28

Björn Wiechel - Studieledare Västerbottens Partidistrikt
bjorn.wiechel@riksdagen.se, 072-538 29 57

Johanna Mårtensson - Ansvarig för (S) studier - ABF
johanna.martensson@abf.se, 073-447 30 80

Björn Gudmundsson - Försteombudsman Malmö Arbetarekommun
bjorn.gudmundsson@malmo.sap.se, 070-631 31 34

Carina Oskarsson - Studieombudsman Partistyrelsens kansli
carina.oskarsson@socialdemokraterna.se, 070-548 71 38

Thomas Fridh - Studieombudsman Partistyrelsens kansli, sammankallande Nationella Pedagoglaget
thomas.fridh@socialdemokraterna.se, 070-530 91 09