Hoppa till huvudinnehåll

Nationella Pedagoglaget

Sedan 2015 utser partistyrelsens studiekommitté handledare som ingår i det nationella pedagoglaget Handledarlaget leds av en sammankallande, som för närvarande är en av studieombudsmännen på partistyrelsens kansli, Thomas Fridh.

Detta handledarlag är sammansatt av erfarna pedagoger, som under många år arbetat med bildningsverksamhet i olika delar av arbetarrörelsen. Det är handledare från några av arbetarrörelsens folkhögskolor, ABF och personer med pedagogiska erfarenheter från närstående organisationer, såsom fackföreningsrörelsen och Hyresgästföreningen.

Handledarlaget genomför bland annat Medlemsutbildning steg 3 på olika platser i landet, men understödjer också det pedagogiska utvecklingsarbetet i partidistrikt och arbetarekommuner.

För en organisation som vår, med vår värdegrund, är det viktigt att säkerställa att alla, oavsett bakgrund och förutsättningar, har rätt till bra bildning. Då blir hur vi lär ut, minst lika viktigt som vad vi lär ut, eftersom vi vet att vi alla är olika och därmed lär på olika sätt. Detta gäller såväl på Medlemsutbildning steg 3 som upplägg och innehåll på pedagoglagets handledarutbildningar.

Nationella pedagoglagets handledare

Thomas Fridh, sammankallande - Partistyrelsens kansli
thomas.fridh@socialdemokraterna.se, 070-530 91 09

Marianne Garnelis – Runö folkhögskola
marianne.garnelis@runo.se, 076-140 62 87

Lars Granberg – Runö folkhögskola
lars.granberg@runo.se, 070-655 79 81

Anna Schönbeck – Marieborgs folkhögskola
anna.schonbeck@folkbildning.net, 070-774 17 71

Fredrik Augustsson – Albins folkhögskola
fredrik@albins.nu, 070-694 66 16

Cilla Dahl – Albins folkhögskola
cilla@albins.nu, 070-885 91 30

Sabahudin Varenikic – Albins folkhögskola
sabahudin.varenikic@albins.nu, 076-141 32 40

Anna Thomander – Hyresgästföreningen Västra Sverige
anna.thomander@hyresgastforeningen.se, 070-272 81 12

Sebastian de Souza – ABF Sydvästra Götaland
sebastian.desouza@abf.se, 073-518 82 08

Johanna Mårtensson – ABF:s förbundsexpedition
johanna.martensson@abf.se, 073-447 30 80

Lars-Erik Soting – Karlstads arbetarekommun
lars-erik.soting@socialdemokraterna.se, 070-378 37 66

Git Sundberg – ABF Gästrikebygden
git.sundberg@abf.se, 070-886 38 66