Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan till påbyggnad för dig som leder partivänner

Denna utbildning vänder sig till dig som har till uppgift att leda andra partivänner, exempelvis kommunal/regionsråd, nämndsordförande eller AK-ordförande. Välkomna att söka är också riksdagsledamöter.


Utbildningen genomförs årligen och pågår från november till och med mars och innehåller sammanlagt tre internat, med mellanliggande hemarbete. 

Utbildningen bygger på upplevelsebaserat och verklighetsförankrat lärande som utgår från din egen verksamhet och dina unika erfarenheter. Utifrån dina egna personliga förutsättningar kommer du att få hjälp med att utveckla din ledarstil och dina styrkor tillsammans med andra – både teoretiskt och praktiskt.

Handledare och diplom
Denna utbildning leds av erfarna UGL-handledare från The Collaboration Lab. The Collaboration Lab har lång erfarenhet av att samarbeta med Socialdemokraterna kring olika utbildningar. Här kan du läsa mer om The Collaboration Lab.
Efter avslutad utbildning får du ett diplom som intyg.

Ansökningskriterier
För att kunna söka utbildningen ska du ha genomgått "Grundläggande ledarskapsutbildning för dig som har uppdrag i, eller åt, partiet”. Du finner mer information om den utbildningen här

Du måste också ha något av följande uppdrag:

 • Arbetarekommunordförande
 • Partidistriktsordförande
 • Kommunalråd
 • Landstingsråd
 • Regionråd
 • Oppositionsråd
 • Gruppledare
 • Ordförande i kommunalnämnd
 • Ordförande i kommunalt bolag
 • Riksdagsledamot
 • Europaparlamentariker

Antalet utbildningsplatser är 80.

 

Efter utbildningen kommer du:

 • Vara väl förtrogen med socialdemokratiskt ledarskap
 • Kunna applicera gruppdynamiska modeller och situationsanpassat ledarskap i praktiken
 • Förstå hur du ska implementera den Socialdemokratiska ledarskapsidén på ett inkluderande sätt
 • Kunna leda dina partivänner i olika uppdrag
 • Kunna leda utveckling av politik och organisation med ökad innovation och förändringskapacitet
 • Ha en ökad självinsikt och god kännedom om ditt eget ledarskap
 • Känna dig trygg i att möta och hantera uppkomna situationer i arbetet


Datumen för internaten är troligen: 

November 2019
Framtidspartiets ledarskap och organisationskultur

Februari 2020
Utvecklande ledarskap och gruppdynamik

Mars 2020
Innovationsledarskap och organisation. Förändringsledarskap och det fortsatta utvecklingsarbetet

Partistyrelsen står för alla utbildningskostnader samt resor, dock ej ersättning för förlorad lön

Internaten kommer att hållas under tre helger på Bommersvik i Södermanland.

Blir du antagen till utbildningen och accepterar att gå den, så är det obligatoriskt att delta vid internaten och i det mellanliggande arbetet.

Sista ansökningsdag är den 21 april 2019.

Här är ansökningsknapp för Ledarutbildning steg 3