Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan till avancerad ledarskapsutbildning

Denna utbildning vänder sig till dig som har fungerat länge som företrädare i eller åt vårt parti, såsom ledamot i partistyrelsen, gruppledare i riksdagen, eller är ett erfaret kommunal- regional- och oppositionsråd

Partistyrelsen genomför en avancerad ledarskapsutbildning för 40 deltagare under innevarande mandatperiod
För att kunna söka utbildningen ska du ha genomgått "Grundläggande ledarskapsutbildning för dig som har uppdrag i, eller åt, partiet”.
Du finner mer information om den utbildningen 
här

Du måste också ha något av följande uppdrag:

 • Distriktsstyrelseordföranden
  Oppositionsledare i kommun och landsting
 • Utskottsordföranden i riksdagen
 • Ledamöter i Europaparlamentet
 • Ledning i SKL
 • Ledamöter i patristyrelse/VU
 • Statsråd
 • Ordförande i kommunstyrelse
 • Ordförande i landstingsstyrelse
 • Ordförande i regionstyrelse

Syfte och mål

Avsikten med programmet är att det ska;

 • stärka ledarskapet
 • skapa nya nätverk nya ledare emellan 

Målen med programmet är att det ska svara mot behovet av ledare som kan;

 • utveckla och leda förändring med mod och lust
 • resurseffektivt leda varandra
 • eda bättre teamarbeten
 • bidra till effektivare samarbeten

 

Vi återkommer med information om innehåll och tidpunkt för genomförande