Hoppa till huvudinnehåll

Anmälan till utbildning

Dessa utbildningar genomförs löpande utefter behov.

Att vara lokalpolitiker

Denna utbildning vänder sig till dig som har förtroendeuppdrag i kommun eller landsting/region. Materialet lyfter dilemman och utmaningar som också den som har mångårig erfarenhet av lokalpoli­tiskt arbete kan stöta på. I varje avsnitt finns frågor och praktiska verktyg.

Att leda partivänner

Denna utbildning vänder sig till dig som har ett uppdrag att leda andra, ex som  AK-ordförande, gruppledare i kommun och landsting/region. Detta studie­material ska ge dig som är gruppledare möjligheten att tillsammans med andra samtala om hur man på bästa sätt möter de uttalade och ibland outtalade förvänt­ningarna som kommer med uppdraget.

Att vara kyrkopolitiker

Denna utbildning vänder sig till Socialdemokrater med kyrkopolitiska förtroendeuppdrag. Detta studiematreal ger en bild av vad uppdraget innebär, ditt ansvar, mandat och hur kyrkans organisation är uppbyggd. Vad innebär kyrkopolitiskt arbete i gärning och ord.

Dessa tre utbildningar anordnas av Socialdemokraterna i din kommun, ditt län eller region
Här hittar du kontaktuppgifterna till Socialdemokraterna i din kommun eller i ditt län

 

ABF:s styrelse- och funktionsutbildningar

ABF i hela landet erbjuder styrelse- och funktionsutbildningar i cirkel- eller kursform.
Utbildningarna syftar till, dels att ge hela styrelsen verktyg för att stärka dessa i sitt uppdrag, och dels att stärka ledaren i sin funktion som ordförande, sekreterare, kassör, revisor eller valberedare.

Här hittar du kontaktuppgifterna till ABF nära dig