Hoppa till huvudinnehåll

Delta i det internationella rådslagsarbetet

Publicerad

Partistyrelsen har tagit beslut om att ett nytt internationellt program ska skrivas och tillsatt en programkommitté som leds av Ann Linde och Peter Hultqvist.

I kommittén ingår även Åsa Lindestam, Kenneth G Forslund, Åsa Westlund, Lawen Redar, Helene Fritzon, Karin Wanngård, Andrea Törnestam, Oscar Ernerot och Anna Sundström.

Partistyrelsen har varit tydlig med att vi ska föra en internationell politik som grundar sig i de värderingar vi byggt vårt parti på. Programmet ska skrivas med värderingar som solidaritet, frihet och jämlikhet som utgångspunkt samtidigt som situationen i vår omvärld och framtiden ska behandlas. Folkrätten och mänskliga rättigheter har i alla tider varit ledstjärnor i socialdemokratisk utrikespolitik och ska fortsätta vara det.

Programkommittén vill ha en öppen dialog med alla partimedlemmar och vill att hela partiet ska delta och komma med kloka inspel till vad vårt nya internationella program ska fokusera på. Vi ska förändra och förnya där det behövs. Vi vill tillsammans med er ompröva vår politik och tänka nytt. Vi vill med socialdemokratisk politik förbättra världen och skapa möjligheter för framtiden.

Läs mer på Rosen

Sista dag för remissvar på rådslaget är 15 november och skickas till 
international@socialdemokraterna.se