Hoppa till huvudinnehåll

Wigforssakademin 2020

Publicerad

Wigforssakademin är utbildningen för dig som vill förstå hur samhället fungerar, fundera fram lösningar på de utmaningar vi står inför och fördjupa dig i arbetarrörelsens idédebatt.

Utbildningen vänder sig till dig som har hjärtat till vänster och gillar folkbildning. Du kan vara fackligt aktiv, student, förtroendevald, engagerad för en enskild politisk fråga eller är allmänpolitiskt intresserad. Du behöver inte ha studerat vid universitet eller högskola och du behöver inte heller vara medlem i S-studenter eller Socialdemokraterna.

Wigforssakademin är en mötesplats mellan akademin och politiken. Föreläsarna är forskare från universitet och högskolor, folkbildare, debattörer och författare. Under kursen är folkrörelsepedagogiken viktig.     

Anmälan och antagning

Anmälan är öppen 16 oktober – 3 december 2019.

Mer information och länk till anmälan