Hoppa till huvudinnehåll

Sök Bommersviksakademien - senast 17 juni!!!

Publicerad

Bommersviksakademien är en mötesplats för fördjupning kring värderingar och politik, men också ökad kunskap om metoder för att bilda opinion och bygga organisation utifrån arbetarrörelsens idéer. Utbildningen ställer höga krav på dig som är deltagare och ger dig möjligheter att förstärka dina nätverk inom arbetarrörelsen. Målgruppen är 25-35-åriga kvinnor och män

Bommersviksakademien har också uppgiften att ge direkt energi till idédebatten och då särskilt genom det årliga seminariet i Kretsen kring Bommersvik, där akademiens deltagare är drivande arrangörer.
Men framför allt ska Bommersviksakademien bidra till att skola nästa generation ledare i arbetarrörelsen och vara en mötesplats för framtidens facklig-politiska samverkan.

Mer information hittar du här