Hoppa till huvudinnehåll

Studieplan och ledarskapsidé 2019

Publicerad

ÄNTLIGEN!!! Nu ligger den nya Studieplanen och Ledarskapsidén, som partistyrelsen antog i december, upplagda här på studieportalen.

På PS i december antogs den nya studieplanen 2019, samt en värdegrundsbaserad ledarskapsidé.

Studieplan 2019 är det inriktningsdokument som studieverksamheten kommer att vila på det kommande året.
Studieplanen hittar du här

På samma PS-möte antogs och en ledarskapsidé
Tanken är att detta dokument ska vara normerande för vilka krav vi ställer på våra ledare och på vår organisationskultur, med utgångspunkt från våra grundläggande värderingar.
Som ledare måste du vara dina värderingar. Praktik och teori måste stämma överens.
Ledarskapsidé 2019 hittar du här